16. marts 2012
Yes, Yes, Yes……….

Har lige læst det sidste nummer Autismebladet (marts 2012), hvori Autismeforeningens socialrådgiver Ulla Kjer beskriver nogle afgørelser fra Det Sociale Nævn. Et af dem omhandler transport til skole, hvis man har valgt en anden skole end distriktsskolen. Kommunen nægtede at betale for transporten, men Det Sociale Nævn fastslår at kommunen SKAL betale, da man er omfattet af folkeskolelovens §26, stk. 2, hvor der står at kommunen er forpligtet til at betale for transport af syge og handicappede.

Det er lige præcis sådan en klage jeg har sendt til vores kommune, så måske jeg også bare skal henvise til Autismebladet og Det Sociale Nævns afgørelse, så det ikke trækker alt for meget i langdrag? Afgørelser fra Det Sociale Nævn er nemlig ligeså gældende, og kommunerne skal rette sig efter dem og tilpasse sagsbehandlingen i lignende sager.