16. marts 2012
Yes, Yes, Yes……….

Har lige læst det sidste nummer Autismebladet (marts 2012), hvori Autismeforeningens socialrådgiver Ulla Kjer beskriver nogle afgørelser fra Det Sociale Nævn. Et af dem omhandler transport til skole, hvis man har valgt en anden skole end distriktsskolen. Kommunen nægtede at betale for transporten, men Det Sociale Nævn fastslår at kommunen SKAL betale, da man er omfattet af folkeskolelovens §26, stk. 2, hvor der står at kommunen er forpligtet til at betale for transport af syge og handicappede.

Det er lige præcis sådan en klage jeg har sendt til vores kommune, så måske jeg også bare skal henvise til Autismebladet og Det Sociale Nævns afgørelse, så det ikke trækker alt for meget i langdrag? Afgørelser fra Det Sociale Nævn er nemlig ligeså gældende, og kommunerne skal rette sig efter dem og tilpasse sagsbehandlingen i lignende sager.

29. februar 2012
Så går kampen igang. Vi har taget det frie skolevalg og igår modtog jeg langt om længe en begrundet afgørelse over at kommunen ikke vil betale for befordring af vores søn til skolen, der ligger i en anden kommune. Men, men, men….nu jeg har skrevet anken og påført en afgørelse fra Statsamtet i Nordjylland fra 2008, hvor et forældrepar har vundet en lignende klage (afgørelsen står på side 9-11). 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.statsforvaltning.dk%2FTilsynsafg%25C3%25B8relser%2FFiles%2FVedhaeftetFil%2F466.pdf&h=IAQFbnTy_AQEEsMcOs_Poqm_5PW4oNQHy0SK_Z6FxOhVjdw


Desuden henviser jeg også til den sag, der er omtalt i “Socialpædagogen” 


http://www.socialpaedagogen.dk/da/Arkiv/2011/25-2011/Principsag-Boern-kan-blive-paa-specialskole.aspx  (skriv “Børn kan blive på specialskole” i søgefeltet, der kommer frem).

 

Det bliver spændende hvad kommunen siger til den………fortsættelse følger om 4 uger, når kommunen har anket til det sociale nævn. For anker – det gør de helt sikkert!!!!