16. marts 2012
Yes, Yes, Yes……….

Har lige læst det sidste nummer Autismebladet (marts 2012), hvori Autismeforeningens socialrådgiver Ulla Kjer beskriver nogle afgørelser fra Det Sociale Nævn. Et af dem omhandler transport til skole, hvis man har valgt en anden skole end distriktsskolen. Kommunen nægtede at betale for transporten, men Det Sociale Nævn fastslår at kommunen SKAL betale, da man er omfattet af folkeskolelovens §26, stk. 2, hvor der står at kommunen er forpligtet til at betale for transport af syge og handicappede.

Det er lige præcis sådan en klage jeg har sendt til vores kommune, så måske jeg også bare skal henvise til Autismebladet og Det Sociale Nævns afgørelse, så det ikke trækker alt for meget i langdrag? Afgørelser fra Det Sociale Nævn er nemlig ligeså gældende, og kommunerne skal rette sig efter dem og tilpasse sagsbehandlingen i lignende sager.

27. februar 2012
Vi har taget Det Frie Skolevalg, da vi ikke synes at kommunens tilbud til Anders var godt nok. Allerede d. 19/12 valgte vi det, men først i starten af februar fik skolen bekræftigelse fra kommunen om at de vil betale. Så kunne vi komme igang med hjemmebesøg af lærere, klargøring af materialer osv. Det Frie Skolevalg betyder ifølge kommunen, at vi selv må klare transporten.

2 dage før skolestart fik Anders en mappe med billeder af døren til hans klasseværelse, af klassekammeraterne, af lærerne, af skolegården osv. så det ikke var helt nyt for ham. Han viste ikke synderlig interesse, men næste dag var han godt klar over at nu skulle han starte i skole igen.

1. skoledag skulle kun være fra 9-11. Vi kom frem allerede kl. 10 (men med godt humør) og kørte hjem efter planen kl. 11. Næste dag skulle han møde kl. 9-11 og vi var der allerede kl. 8.55. Det var dog en lidt værre dag for ham med samling, gennemgang af regler i klassen osv.

Idag er han der så helt selv. Det bliver spændende at høre hvordan det er gået. Han fik lov til at beholde min telefon i skolen, for han ville gerne spille på den i pausen.